Impressum

Offenlegung
Offenlegung für Tiroler Drechselstube gemäß § 25 Mediengesetz

Allgemein
Tiroler Drechselstube
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz

Telefon: +43 - (0)664 4255 876
E-Mail: heike.krimbacher@gmail.com
Website: www.tiroler-drechselstube.at


Verantwortliche & Ansprechpersonen

Inhalt bzw. juristischer Vertreter
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz
E-Mail: heike.krimbacher@gmail.com


Angaben lt. Mediengesetz § 24 (Impressum)

Verlagsort: Rietz
Herstellungsort: Rietz

Redaktion
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz
Tirol/Österreich

Herausgeber
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz
Tirol/Österreich

Medieninhaber
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz
E-Mail: heike.krimbacher@gmail.com
Tirol/Österreich


Angaben lt. Mediengesetz § 25 (Offenlegung)

Medieninhaber
Heike Krimbacher
Heinrich-Natter-Str. 18
A-6421 Rietz
Landesgericht Innsbruck Behörde gem. ECG: Magistrat der Stadt Innsbruck

Unternehmensgegenstand: Holzwerken Handel mit Kunst
Geschäftsführer: Heike Krimbacher